10 november 2016 Bijeenkomst ‘Pastoraat en Hulpverlening’ Heerhugowaard

Sinds 1 januari 2015 is het Christelijke instituut Geestelijke GezondheidsZorg (CiGGZ) In de Bres in Heerhugowaard gevestigd. Vanuit een christelijke levensovertuiging biedt In de Bres hulp aan mensen met psychische en psychiatrische klachten. Op onze locatie behandelen wij cliënten met angsten en depressies, mensen die traumatische ervaringen hebben ondergaan of last hebben van persoonlijkheidsproblemen of psychotische ervaringen. Sinds afgelopen zomer zijn wij onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk.

Onze kracht ligt in een persoonlijk hulpaanbod dat gegeven wordt door een klein team van ervaren professionals vanuit de christelijke identiteit. Sinds juni zijn wij gevestigd in het pand van Life Center op de Dreef 12 in Heerhugowaard. Dit maakt de samenwerking mogelijk met Terwille, waar christelijke verslavingszorg geboden wordt. Het Life Center biedt waar nodig mogelijkheden tot re-integratie, dagbesteding en tijdelijke huisvesting voor onze cliënten.

Samen sterk voor christelijke hulpverlening
U ontvangt deze uitnodiging om twee redenen: we willen u laten kennismaken met ons team en aanbod in Heerhugowaard én we willen graag de samenwerking met de kerken versterken.

In de Bres ontleent haar bestaansrecht en naam aan de opdracht:

Jesaja 58:12 En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten (NBG 1951)

Wij geloven in herstel niet alleen door gebruik te maken van wetenschappelijk gefundeerde technieken, maar door het geloof in Jezus Christus. In de gesprekken is – als de cliënt dit wenst – ook ruimte voor geloofsvragen, gebed en samenwerking met de pastorale teams van de gemeente waar de cliënt kerkt. We willen graag dit christelijke hulpaanbod in Noord-Holland in stand houden.

Om onze vestiging draaiende te houden hebben we voldoende nieuwe aanvragen nodig. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Kent u mensen uit uw omgeving, gemeente of kerk die christelijke hulp wensen? Dan verzoeken wij u hen te wijzen op het aanbod van christelijke GGZ-zorg bij In de Bres.

Uitnodiging bijeenkomst ‘Pastoraat en Hulpverlening’
Wij nodigen u daarom van harte uit voor een kennismakingsbijeenkomst ‘Pastoraat en Hulpverlening’ om u te ontmoeten en van gedachten te wisselen over christelijke GGZ-zorg.

Plaats:  In de Bres, Dreef 12, Heerhugowaard
Datum: donderdag 10 november 2016
Aanvang: 19.00 uur ontvangst, 19.30 uur start

Programma
19.00 u Ontvangst
19.30 u Welkom en kennismaking In de Bres – Roel van Aalderen, manager In de Bres
19.50 u Life Center – Stephan Barendse, directeur Life Center
20.05 u Medicamenteuze behandeling – Bart Sonnenschein, psychiater
20.20 u Casus: voorbeeld van een aanmelding
20.35 u Pauze
20.55 u Psyche en geloof – Chantal Linker, GZ-psycholoog
21.10 u Vragenronde
21.30 u Sluiting

Meer informatie en aanmelden
Wij ontmoeten u graag tijdens onze bijeenkomst op 10 november. Als u geïnteresseerd bent om aanwezig te zijn, dan stellen wij uw aanmelding op prijs. Zo weten wij wie wij mogen begroeten. U kunt zich aanmelden door uw naam en contactgegevens door te geven via e-mail info@indebres.nl.

Als u meer informatie wilt over In de Bres staan wij u graag te woord. U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0512) 58 40 70. Of kijk op onze website www.indebres.nl.