Werkwijze

Kennismaking

Na de aanmelding nodigen wij u uit voor een eerste gesprek met een behandelaar. Voor het eerste gesprek wordt u verzocht een digitale vragenlijst in te vullen. Tijdens het intakegesprek krijgt de hulpverlener een beeld van uw klachten.

Hulpverlening

Nadat uw klachten in kaart zijn gebracht, wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken. Vervolgens gaan we samen met u aan de slag om de klachten te behandelen. Soms krijgt u tussen de afspraken door oefeningen mee naar huis.

Afsluiting

Als de hulpverlening is afgerond, krijgt uw huisarts een brief met een samenvatting van de behandeling.

Kortdurend

De hulpverlening bestaat uit maximaal 12 consulten.

Privacy

Voor onze hulpverlening is het noodzakelijk persoonlijke informatie van u te ontvangen. Deze gegevens worden samen met informatie over de hulpverlening verzameld in een digitaal dossier. Dit dossier voldoet aan de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Onze hulpverleners zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.