Christelijke therapie?

Christelijke therapie via CIGGZ In de Bres

Christelijke therapie bestaat dat? Wij zijn in ieder geval een CIGGZ met een christelijke grondslag en missie. Bij CIGGZ In de Bres wordt namelijk  in alle professionele GGZ-behandelingen uitgegaan van de menselijke eenheid van geest, ziel en lichaam. Kortom: als er iets gebeurt in het ene ‘gebied’, dan heeft dat ook gevolgen voor het andere. Al onze behandelaars zijn opgeleid tot professioneel behandelaar en zijn daarnaast ook overtuigd christen.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

De behandelaren van CIGGZ In de Bres kunnen op verzoek christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis integreren in een professionele behandeling. Uiteraard is er binnen de therapie ruimte om uw persoonlijke normen en waarden te bespreken. Dit alles om u te helpen tot herstel te komen.

De specifieke uitgangspunten van onze missie worden omschreven in onze herstelvisie ‘Wij geloven in herstel’.

CIGGZ In de Bres is uiteraard beschikbaar voor een ieder die  hulp zoekt. Dit ongeacht ieder verschil op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.