Christelijke psychiater en hulpverlener(s)

Bij GGZ In de Bres werken christelijke psychiaters, in onze professionele GGZ-behandelingen wordt o.a. uitgegaan van menselijke eenheid in geest, ziel en lichaam. Volgens Bijbelse principes werken deze met elkaar samen. Kortom: als er iets gebeurt in het ene ‘gebied’, dan heeft dat ook gevolgen voor het andere.

Alle Psychiaters (Volwassenzorg, Kinder- en Jeugdzorg of Ouderenzorg) van GGZ In de Bres en andere hulpverleners (bijv. Psycholoog, Orthopedagoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, etc)  zijn overtuigd christen en kunnen christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis integreren in een professionele behandeling. Dit alles om mensen op weg te helpen naar herstel. Een christelijke psychiater is dus beschikbaar via GGZ In de Bres.

Lees ook  eens de verhalen van Emma, Marcel, Jolanda, Theun en anderen en ontdek waarom zij kozen voor christelijke hulpverlening.

Missie van In de Bres:

Op professionele wijze, in navolging van Christus, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen helpen tot heelheid te komen met zichzelf, hun omgeving en de Schepper

De specifieke christelijke uitgangspunten voor het werk van In de Bres worden ook beschreven in het Identiteitskader christelijke GGZ. Hierin staan ondermeer de Bijbelse waarden en theoretische modellen die worden gebruikt voor de hulpverlening. Iedere christelijke psychiater werkt volgens deze uitgangspunten.

In de Bres staat uiteraard open voor een ieder die professionele hulpverlening zoekt. Dit ongeacht ieder verschil op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.