Christelijke psycholoog en hulpverlener(s)

Bij GGZ In de Bres werken christelijke psychologen:  in een professionele GGZ-behandeling wordt o.a. uitgegaan van menselijke eenheid in geest, ziel en lichaam. Volgens Bijbelse principes werken deze met elkaar samen. Kortom: als er iets gebeurt in het ene ‘gebied’, dan heeft dat ook gevolgen voor het andere.

Alle (GZ-) Pscyhologen van GGZ In de Bres en andere hulpverleners (bijv. Psychiater, Orthopedagoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, etc)  zijn overtuigd christen en kunnen christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis integreren in een professionele behandeling. Onze christelijke psychologen willen mensen zoveel mogelijk ‘op weg helpen naar herstel’. Dit op basis van onderstaande missie.

Lees ook  eens de verhalen van Emma, Marcel, Jolanda, Theun en anderen en ontdek waarom zij kozen voor christelijke hulpverlening.

Missie van In de Bres:

Op professionele wijze, in navolging van Christus, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen helpen tot heelheid te komen met zichzelf, hun omgeving en de Schepper

De christelijke psycholoog werkt op basis van bovenstaande missie. De specifieke christelijke uitgangspunten voor het werk van In de Bres worden ook beschreven in het Identiteitskader christelijke GGZ. Hierin staan ondermeer de Bijbelse waarden en theoretische modellen die worden gebruikt voor de hulpverlening.

In de Bres staat uiteraard open voor een ieder die professionele hulpverlening zoekt. Dit ongeacht ieder verschil op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.