Hulp bij dwangstoornis

Hulp bij dwangstoornis gezocht? Wat is een dwangstoornis eigenlijk en op welke manier is een dwangstoornis te behandelen?

Dwang is een probleem of stoornis die iemand zijn leven zeer sterk negatief kan beïnvloeden. Dwang kan vele uren van een dag in beslag nemen en het normale functioneren in werk, gezin en/of maatschappij ernstig belemmeren. Dwang kent diverse vormen, bijvoorbeeld: controledwang, smetvrees, wasdwang en het hebben van dwanggedachten.

Dwangproblematiek kost op den duur zoveel tijd en inspanning, dat het normale functioneren van een persoon er ernstig door belemmerd kan raken.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

Behandeling en hulp bij dwangstoornis / probleem

Behandeling van dwangproblematiek geschiedt altijd aan de hand van een vooraf gestelde diagnose.

Hulp bij Dwangproblematiek. Vragen?

Wilt u meer informatie of hulp bij Dwangproblematiek? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81. U kunt natuurlijk ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts