Hulp bij ADHD / ADD

Hulp bij ADHD / ADD gezocht? Wat is AD(H)D eigenlijk en op welke manier is dit te behandelen?

AD(H)D is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In de praktijk hebben mensen met deze diagnose, vaak te maken met aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en overbeweeglijkheid. AD(H)D kent verschillende vormen, de oorzaak van AD(H)D is nog steeds niet duidelijk. Wel zijn er steeds meer aanwijzingen dat er bij dit soort gedragsstoornissen iets mis gaat in de hersenschors. Kortweg komt het erop neer dat bepaalde informatie door de hersenen anders wordt verwerkt.

Mensen met een bepaalde diagnose van AD(H)D interpreteren reacties van hun omgeving vaak verkeerd. Ze hebben moeite met organiseren en plannen. Ze kunnen hun aandacht niet lang genoeg op een onderwerp vasthouden en kunnen vaak moeilijk onbelangrijke prikkels van buitenaf negeren. Deze kinderen, en volwassenen, doen vaak eerst voordat ze denken. Ze hebben geen rem, zijn snel opgewonden, gefrustreerd en chaotisch. Ze hebben vaak een te veel aan ongerichte energie.

Kinderen, en volwassenen, met AD(H)D hebben meestal een aantal ontwikkelingsproblemen, zoals taalontwikkelingsstoornissen of een vertraagde motorische ontwikkeling.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

Behandeling en hulp bij ADHD / ADD

Behandeling van AD(H)D geschiedt altijd aan de hand van een vooraf gestelde diagnose.

Vragen over hulp bij AD(H)D?

Wilt u meer informatie of hulp bij AD(H)D? Kijk dan op onze webpagina’s Tweedelijns Specialistische Zorg of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81.U kunt natuurlijk ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts.