Hulp bij angst en paniek

Angst is ondermeer een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. Deze emotie ontstaat als uw welzijn direct wordt bedreigd, maar ook als u een situatie als bedreigend ervaart. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs heel lang. Als een angst of paniekgevoel geen reële grond heeft en u er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een angstprobleem of stoornis.

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich ondermeer kenmerkt door een ‘buiten proportionele’ aanwezigheid van angst of paniek. Angstproblemen zijn in de psychiatrie veel voorkomende aandoeningen en wordt ook bij GGZ In de Bres veel behandeld.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

Behandeling en hulp bij angst en paniekaanvallen

Problemen met angst zijn vaak goed te behandelen. In een behandeling wordt soms ook aandacht besteed aan eventuele irrationele gedachten, die u kunt hebben rondom angst of bepaalde situaties. Soms wordt ook cognitieve gedragstherapie toegepast.

Vragen over hulp bij angst?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81. U kunt ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts.

Het verhaal van Michiel lezen?

Wellicht herkent u zich, in delen, in het verhaal van Michiel.