Hulp bij Autisme

Hulp bij autisme gezocht? Wat is autisme eigenlijk en op welke manier is dit te behandelen?

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in sociale interactie, communicatie met medemensen en vaak ook met steeds herhalend gedrag. De stoornis is meestal al aanwezig vanaf de geboorte, maar is op zeer jonge leeftijd meestal nog niet duidelijk te diagnosticeren. Vaak is dat pas vanaf het derde levensjaar mogelijk, maar het kan ook pas op latere leeftijd duidelijk worden, afhankelijk van de alertheid van ouders, verzorgers en artsen.  Wat de oorzaken van autisme betreft, zijn er nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

Behandeling en hulp bij Autisme

Behandeling van Autisme geschiedt altijd aan de hand van een vooraf gestelde diagnose.

Hulp bij Autisme. Vragen?

Wilt u meer informatie of hulp bij Autisme? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81. U kunt natuurlijk ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts.