Hulp bij depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich o.a. kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria wordt voldaan en een diagnose is vastgesteld. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening.

Een depressie kan gepaard gaan met ondermeer de volgende symptomen. U heeft bijvoorbeeld last van:

  • Een gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag;
  • Een duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten;
  • Een veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies;
  • Een verstoord slaappatroon of slapeloosheid;
  • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal;
  • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies;
  • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees;
  • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen;
  • Suïcidale gedachten.

Soms zijn uw problemen verweven met uw persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. Veelal kan uw persoonlijke geloofsovertuiging echter een ‘krachtbron’ vormen om op weg te gaan naar herstel.

Behandeling en hulp bij depressie

Behandeling van een depressie geschiedt aan de hand van een vooraf gestelde diagnose, waarna behandeld wordt binnen onze Specialistische GGZ.

Vragen over hulp bij depressie?

Wilt u meer informatie of hulp bij depressie? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T:088-277 88 81.

U kunt natuurlijk ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts.