Hulp bij traumatische klachten

Soms gebeurt het dat u iets heeft meegemaakt wat heel beangstigend, schokkend of pijnlijk is. Bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, seksuele intimidatie, agressie of een andere schokkende ervaring.

Zoiets maakt diepe indruk en het is dan ook normaal dat u daarna flink van slag kunt zijn. In de meeste gevallen lukt het echter wel om hier na een tijdje zelf overheen te komen, maar soms blokkeert een dergelijke gebeurtenis u dermate dat hen een blijvende invloed heeft op uw denken, voelen en/of handelen.

Behandeling en hulp bij traumatische klachten

Behandeling van een trauma geschiedt aan de hand van een vooraf gestelde diagnose, waarna behandeld wordt binnen onze Specialistische GGZ. Via uw huisarts kunt u zich aanmelden voor voor hulp bij onze Specialistische GGZ. Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81.

Een trauma

Wanneer uw klachten na een ingrijpende gebeurtenis niet binnen drie maanden verdwenen zijn, spreken we van een posttraumatische stress-stoornis. Het komt ook voor dat iemand pas maanden of zelfs jaren later last krijgt van de traumatische ervaring.

Gevolgen van een trauma

Klachten die kunnen optreden zijn: somberheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, vermoeidheid en moeite met concentreren.