Iemand verwijzen

Bij CIGGZ In de Bres kunnen kinderen, jongeren, volwassen en ouderen terecht voor Basis GGZ, Specialistische GGZ en onverzekerde zorg In onze poliklinische setting diagnosticeren en behandelen we een breed spectrum aan klachten, problemen en ziekten. We behandelen zowel enkelvoudige en lichte psychische problemen als meer complexe psychiatrische ziekten en stoornissen.

Formele verwijzers

Een behandeling vindt uitsluitend plaats na een officiële verwijzing van een huisarts of specialist. Formele verwijzers zijn: huisarts, psychiater, bedrijfsarts, medisch specialist, een andere GGZ-instelling en voor jeugd ook een arts voor de Jeugdgezondheidszorg; Bureau Jeugdzorg, Wijkteam. Bent u een formele verwijzer? Dan kunt u, onder de tab –voor verwijzers-, meer lezen over onze mogelijkheden.

Informele verwijzers

Voor een behandeling bij CIGGZ In de Bres is altijd een verwijzing nodig van een formele verwijzer. Toch spelen ook informele verwijzers, zoals medewerkers van scholen en kerken of directe naasten, vaak een belangrijke rol in de weg naar het vinden van de juiste zorg. Wilt u iemand helpen om in zorg te komen? Dan kunt u eventueel wijzen op de mogelijkheden van CIGGZ In de Bres en deze persoon motiveren om een verwijzing te halen bij de huisarts.

Bent u actief in school of kerk? Dan kunt u, in het menu hiernaast, meer specifieke informatie lezen voor medewerkers van scholen en kerken.