Voor scholen

Als leraar of schoolleiding signaleert u soms signalen van agressie, AD(H)D, angst, depressie, autisme, PDDNOS of andere problematiek.  Wist u bijv. dat 1 op de 5 kinderen & jongeren in zijn of haar leven te maken krijgt met een psychische stoornis?

Als leraar ervaart u meestal al in een vroeg stadium dat het ‘niet helemaal pluis’ is in de ontwikkeling van een kind of jongere. Wellicht herkent of signaleert u individueel probleemgedrag in de klas, maar twijfelt u over bestaande  hulpmogelijkheden. U als leraar of schoolleider kunt ouders/verzorgers vaak extra motiveren om hulp te gaan zoeken.

Binnen GGZ In de Bres hebben we een speciale afdeling Kinder- & Jeugdzorg, waar -naast de psychiater Kinder- & Jeugdzorg- diverse specialisten werken om kinderen en jongeren op weg te helpen naar herstel.

Als leraar of schoolleider kent u leerlingen vaak heel goed en kunt u ouders/verzorgers of jongeren soms net dat extra zetje geven om professionele hulp te zoeken. Wilt u iemand helpen om in zorg te komen? Dan kunt u wijzen op de mogelijkheden van GGZ In de Bres en deze persoon motiveren om een verwijzing te halen bij zijn of haar huisarts.


N.B.
 Een officiële verwijzer als huisarts, Bureau Jeugdzorg of medisch specialist blijft echter de formele verwijzer.