Voor verwijzers

GGZ In de Bres verleent Basis GGZ en Specialistische GGZ. We verlenen poliklinische zorg, diagnostiek en behandeling bij complexe psychische en psychosociale en/of psychiatrische ziektebeelden, stoornissen en klachten. Een behandeling vindt uitsluitend plaats na een verwijzing* van u als huisarts of specialist. Wij bieden hulp aan alle leeftijdsgroepen.

Veel cliënten kiezen voor ons vanwege de samenhang van problematiek met geloof en levensbeschouwing of vanwege kwaliteitsaspecten.

*Bij verwijzing wordt bekeken of CIGGZ In de Bres uw patiënt passende zorg kan bieden. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvangt u als verwijzer een advies over hoe uw patiënt volgens ons het beste geholpen kan worden.

Zorgdomein
U vindt ons in de digitale verwijsmodules van Zorgdomein. Een eventueel schriftelijke verwijzing kunt u sturen naar ons centrale postadres. Wij houden u als verwijzer op de hoogte van de voortgang en afronding van de behandeling van uw cliënt via Edifact. Bent u hier niet bij aangesloten dan ontvangt u de brief per post.

Centraal postadres
Postbus 228
9200 AE Drachten