Ik zoek christelijke hulp

Bent u op zoek naar christelijke hulp? Onze zorg staat ook op de website ‘Ik zoek christelijke hulp’ en op deze pagina kunt u meer lezen over ‘ik zoek christelijke hulp’. Voor christelijke hulp bent u bij GGZ In de Bres namelijk aan het goede adres.

Al onze behandelaars zijn opgeleid tot professioneel behandelaar en zijn daarnaast eveneens overtuigd christen. In al onze professionele GGZ-behandelingen wordt uitgegaan van de menselijke eenheid van geest, ziel en lichaam. Kortom: als er iets gebeurt in het ene ‘gebied’, dan heeft dat ook gevolgen voor het andere.

De christelijke hulp bestaat met name uit het feit dat de therapeuten van In de Bres christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis kunnen integreren in een professionele behandeling. Uiteraard is er volop ruimte om uw persoonlijke normen en waarden te bespreken in de gesprekken. Dit alles om u te helpen tot herstel te komen.

Lees ook  eens de verhalen van Emma, Marcel, Jolanda, Theun en anderen en ontdek waarom zij kozen voor christelijke hulpverlening.

De specifieke uitgangspunten voor christelijke hulp worden ook beschreven in het Identiteitskader christelijke GGZ. Hierin staan ondermeer de Bijbelse waarden en theoretische modellen die worden gebruikt voor onze christelijke hulpverlening.

In de Bres staat uiteraard open voor een ieder die professionele hulpverlening zoekt. Dit ongeacht ieder verschil op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.