Christelijke GGZ

In onze behandeltrajecten wordt uitgegaan van de menselijke eenheid van geest, ziel en lichaam. Volgens Bijbelse principes werken deze met elkaar samen. Kortom: als er iets gebeurt in het ene ‘gebied’, dan heeft dat ook gevolgen voor het andere.

Psychosociale of psychiatrische problemen zijn heel vaak verweven met een persoonlijke levensovertuiging. Factoren rondom zingeving en geloof kunnen verwarring geven, bijv. een verstoorde geloofsbeleving of een worsteling met normen en waarden. In de praktijk zien we echter vaker dat het christelijk geloof een ‘bijzondere krachtbron’ vormt om op weg te gaan naar herstel.

De behandelaren van GGZ In de Bres kunnen christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis (en uw vragen op dit gebied) integreren in een professionele behandeling. Dit alles om mensen te helpen tot heelheid te komen. We verwoorden onze missie in onze herstelvisie ‘Wij geloven in herstel’.

De specifieke christelijke uitgangspunten voor het werk van In de Bres worden ook beschreven in het Identiteitskader christelijke GGZ. Hierin staan ondermeer de Bijbelse waarden en theoretische modellen die worden gebruikt voor de hulpverlening.
Het Identiteitskader wordt u op verzoek toegezonden. U kunt deze aanvragen via een e-mail naar: info@indebres.nl.

Identiteitsraad

In de Bres heeft een Identiteitsraad. Daarin hebben zitting de predikanten ds. Kersten Bijleveld (predikant Boornbergum en voorzitter Synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland), ds. Jurgen van den Herik (predikant PKN Drachten) en Jan Willem van Dommelen (advocaat Veenendaal). De Identiteitsraad bestaat uit mensen die dagelijks bewust in hun werk met het geloof aan de slag zijn en dat kunnen delen in een professionele omgeving. De Identiteitsraad wordt ondersteund door Louis van Til, GZ-psycholoog In de Bres, en Roel van Aalderen, algemeen manager In de Bres.

De Identiteitsraad heeft als missie om de professionals van In de Bres te ondersteunen bij het inhoud geven van geloof in het werk. Niet alleen Christelijk in naam, maar vooral in het doen. Dat is In de Bres, die inhoud wil geven aan haar christelijke identiteit. De Identiteitsraad gaat o.a. bijeenkomsten met professionals leiden waarin het geloof bij psychische vraagstukken centraal staat. Er zijn ook plannen om kennis van de Identiteitsraad samen met de professionals van In de Bres beschikbaar te stellen, bijv. aan kerken of christelijke verenigingen.

Bekijk hier het Reglement van de Identiteitsraad.

GGZ In de Bres is uiteraard beschikbaar voor een ieder die hulp zoekt. Dit ongeacht mogelijke verschillen op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.

Christelijke identiteit GGZ In de Bres