Cliëntenraad

De Cliëntenraad van CIGGZ In de Bres werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De leden van de raad behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van CIGGZ In de Bres. De leden van de raad kunnen zich conformeren aan de christelijke Identiteit van CIGGZ In de Bres.

De Cliëntenraad vergadert vier keer per jaar en wordt actief door het management op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de hulpverlening. De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over uiteenlopende onderwerpen waarin ‘de cliënt’ centraal staat.

Heeft u een vraag of een opmerking voor de Cliëntenraad?
Stuur dan een bericht via e-mail naar: clientenraadindebres@gmail.com

N.B. De Cliëntenraad is niet bedoeld voor eventuele individuele klachten. Hiervoor is een Klachtenprocedure opgesteld.