Disclaimer

Disclaimer e-mail

Een e-mailbericht van In de Bres, inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht dit bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en definitief uit uw systeem te wissen. We stellen het op prijs dat u de afzender op de hoogte stelt van de onjuiste adressering.
Openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van het e-mail bericht aan derden is niet toegestaan.

Disclaimer website

Op onze website krijgt u informatie aangeboden over het werk van In de Bres. Deze is met de grootste nauwkeurigheid samengesteld en wordt aldus onderhouden.
Desondanks kan het voorkomen dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Ook is verschil van interpretatie van de tekst mogelijk. U kunt aan de informatie op de website dan ook geen rechten ontlenen.
We stellen het op prijs als u fouten of onjuistheden op deze website aan ons doorgeeft via: info@indebres.nl

Privacy website

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de bezoekers van deze website van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Persoonlijke gegevens die via deze website aan In de Bres worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

De website van In de Bres kunt u anoniem raadplegen. Wij zijn niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het aantal (unieke) bezoekers, de stille en drukke uren en dergelijke.

Externe Links (Direct naar)

Op onze website staan links naar externe websites. We willen u daarmee van dienst zijn.
In de Bres heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze externe websites. In de Bres is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Wilt u op een of andere manier onze website (of een deel daarvan) linken, dan hoeft u daarvoor geen toestemming te vragen. We vinden het wel prettig daarvan een bericht te ontvangen via info@indebres.nl