Herstelvisie

Missie:

Op professionele wijze, in navolging van Christus, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen helpen tot heelheid te komen met zichzelf, hun omgeving en de Schepper

‘Wij geloven in herstel’

Herstel kent o.a. de volgende definitie: ‘herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995).

‘Wij’ = samen

Wij, samen met onze cliënt. Wij, samen met collega’s in teamverband. Wij, samen met collega-instellingen. Wij, samen met onze Schepper. In onze zorgverlening willen we tijdelijk samen met een client optrekken, waarbij de cliënt ondermeer inspiratie en handvatten ontvangt van een behandelaar.

‘Geloven’ = inspiratie

We staan eigenlijk voor een ‘mission impossible’. Wij geloven namelijk dat met professionaliteit alleen, onze zorg niet compleet is. We zijn voor herstel mede afhankelijk van onze Schepper. Met Hem wordt het juist een ‘mission possible’. Het christelijk geloof is onze dagelijkse inspiratiebron en helpt ons om de cliënt te begeleiden naar geestelijke gezondheid.

‘In’ = intrinsiek

We helpen met inzet van onze professionaliteit. Toch is een cliënt in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Waar mogelijk, houdt een cliënt de regie zoveel mogelijk zelf in handen. We zoeken samen naar intrinsieke motivatie.

‘Herstel’ = je bestemming (her)vinden

Herstel vindt plaats op verschillende niveaus. Herstel kent meerdere lagen. Van ‘volledig herstel’ tot het ‘leren omgaan met’. Van ‘het verlichten van’ tot het ‘aanvaarden van’ een situatie. Herstel kan ook betekenen dat de behandeling leidt tot een zinvol leven met een beperking of vorm van kwetsbaarheid. We zijn er om onze cliënten te helpen haalbare doelen te stellen en op die manier de koers van het leven te (her)vinden. Herstel is dus niet altijd hetzelfde als volledig genezen.

Meer informatie kunt u lezen in ons identiteitskader dat bij ons is op te vragen via info@indebres.nl

Lees ook  eens de verhalen van Emma, Marcel, Jolanda, Theun en anderen en ontdek waarom zij kozen voor christelijke hulpverlening