Klachtenregeling

Niet tevreden over onze zorg? Laat het ons weten!
U als cliënt staat centraal bij CIGGZ In de Bres. Wij zetten ons met hart en ziel in om u goede hulp en zorg te bieden. Toch kan er wel eens iets misgaan of kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dan graag van u, zodat we kunnen proberen uw klacht of probleem op te lossen.

Wat te doen bij een klacht?

Alle informatie hierover vind u ook in ons klachtenreglement.

Bespreek uw klacht/verbeterpunten met de betreffende medewerker. Wij moedigen u aan om contact op te nemen met de betreffende medewerker, het team of de leidinggevende. In een open gesprek proberen we samen met u tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet mogelijk is of de afstemming niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een formele klacht indienen bij de directie van CIGGZ In de Bres.

Een klacht in de zin van deze regeling is iedere uiting van ontevredenheid met betrekking tot een behandeling, bejegening, product of dienstverlening die door de betrokken klant of relatie van In de Bres als onjuist wordt ervaren.

U kunt uw klacht schriftelijk of per mail richten aan:
CIGGZ In de Bres
T.a.v. Directie
Postbus 228
9200 AE Drachten
E-mail: klachten@indebres.nl

Vermeld op de envelop en brief s.v.p. duidelijk ‘KLACHT’.

Niet als klacht in de zin van deze regeling wordt beschouwd de uiting van ontevredenheid die moet worden aangemerkt als: – bezwaar- of beroepschrift als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. – klacht bij de Nationale Ombudsman en dientengevolge op een specifieke wijze moet worden behandeld.

Werkwijze
Na het indienen van een formele klacht, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt  vervolgens in het managementoverleg besproken. Terugkoppeling vindt binnen vier weken plaats. Bij complexe situaties kan dit meer tijd in beslag nemen.

CIGGZ In de Bres is een onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. Een onafhankelijke geschillencommissie is binnen Zorg van de Zaak Netwerkt centraal samengesteld voor die situaties die via voorvermelde werkwijze onoplosbaar blijken te zijn.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de klachtenregeling?

U kunt ons als volgt bereiken:
T. 088 – 277 88 81
E. info@indebres.nl
P. Postbus 228
9202 AE te Drachten