Missie en naam

De naam ‘In de Bres’ is ontleend aan de uitdrukking ‘voor iemand in de bres springen’. Een bres is een gat in een verdedigingsmuur. Binnen een muur is het vaak veilig, maar als er een gat in de muur zit, dan kan er een vijand binnenkomen…

Dit kunt u soms ook in uw eigen leven ervaren. Door beperkingen, moeilijke situaties of gebeurtenissen kunnen allerlei vormen van klachten, problemen, ziekten en stoornissen uw leven binnenkomen. Vaak is het dan onmogelijk om het ontstane gat ‘de bres’ alleen te dichten. Onze medewerkers gaan dan graag, samen met u, aan het werk om deze ‘bres’ te dichten.

De bijbelse achtergrond van onze naam is ook te vinden in het bijbelboek Jesaja: “…en hij zal genoemd worden: hersteller van straten en herbouwer van bressen.”
(Jesaja 58:12b)

Missie:

Op professionele wijze, in navolging van Christus, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen helpen tot heelheid te komen met zichzelf, hun omgeving en de Schepper.

Alle medewerkers van In de Bres werken, vanuit hun professionaliteit en hun christen-zijn, op basis van bovenstaande missie en onze herstelvisie.