Vernietiging dossier

Wij bewaren uw dossier tot vijftien jaar na afsluiting van de behandeling. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, kunt u via het secretariaat een schriftelijk verzoek indienen om behandelgegevens eerder te vernietigen. Onder dossiervernietiging wordt verstaan: het verwijderen van alle verslaglegging en brieven uit het cliëntendossier, behalve de financiële gegevens die nodig zijn voor de verantwoording naar de zorgverzekeraar.

Uw verzoek wordt door het behandelteam besproken en u ontvangt binnen vier weken een reactie. Vervolgens worden de gegevens binnen drie maanden vernietigd. Als bewijs van vernietiging blijven er twee documenten in uw dossier staan: uw verzoek plus onze bevestiging van vernietiging.

De kosten voor vernietiging van uw dossier bedragen € 50,-.