Persoonlijkheidsproblemen

Ieder mens heeft bepaalde persoonlijkheidskenmerken of karaktertrekken. Dat zijn min of meer vaste patronen in gedrag, denken en voelen. Deze patronen zijn dikwijls al vroeg in een mensenleven zichtbaar en worden meestal toegeschreven aan een combinatie van temperament en omgevingsfactoren.

Van een persoonlijkheidsstoornis wordt pas gesproken als iemand ten gevolge van zijn persoonlijke eigenschappen niet redelijk kan functioneren in verschillende sociale situaties. Denk bij dit laatste aan familie- en vriendschappelijke relaties en aan werk of studie. Dit -niet goed functioneren- heeft vaak te maken met de manier waarop iemand denkt over zichzelf en de wereld om zich heen.

Persoonlijkheidsproblematiek is meestal langdurig en kan zowel bij de persoon zelf, als bij de omgeving veel lijden veroorzaken.

Hulp bij persoonlijkheidsproblemen

Behandeling van persoonlijkheidsproblemen geschiedt altijd aan de hand van een vooraf gestelde diagnose. 

Vragen over hulp bij persoonlijkheidsproblemen?

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze webpagina’s Specialistische GGZ of neem tijdens kantoortijden telefonisch contact met ons op via T: 088-277 88 81.
U kunt natuurlijk ook altijd een gesprek aangaan met uw huisarts.