Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ van CIGGZ In de Bres verleent hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met ingewikkelde of ernstige problematiek. De zorg kenmerkt zich o.a. door een doelgerichte aanpak. Onze behandelaars adviseren elkaar door middel van een multidisciplinaire team, waardoor uw situatie meervoudig kan worden bekeken.

Er wordt altijd gestart met uitgebreide diagnostiek. Dit om duidelijk vast te stellen waar  het om gaat. Daarna wordt gekozen voor de meest effectieve vorm van behandelen. Afhankelijk van de psychische aandoeningen kan eventueel ook medicatie verstrekt worden.

Aanmelden Specialistische GGZ

U kunt u aanmelden via uw huisarts of een andere erkende verwijzer.

Uw behandeling

Een behandeling bestaat meestal uit individuele gesprekken met een behandelaar, maar kan in sommige gevallen ook in een groep plaatsvinden. Ook gesprekken met uw gezin en/of relaties kunnen in samenspraak met u soms worden gekoppeld aan een behandeling. Iedere behandeling wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst, welke in overleg met u wordt opgesteld.

De voortgang van uw behandeling wordt geëvalueerd.