Aanmelden

Via uw huisarts kunt u uzelf  -of uw kind- aanmelden voor Specialistische GGZ. Ook een andere erkende verwijzer (medisch specialist, een bedrijfsarts of een collega-organisatie als bijv. Bureau Jeugdzorg) kan u doorverwijzen naar de Specialistische GGZ van GGZ In de Bres.

Vraag uw huisarts om een verwijzing

Tijdens een consult met de (huis)arts kunt u vragen om een verwijzing naar GGZ In de Bres, hij of zij zal dan een verwijsbrief voor u aanmaken en versturen. Natuurlijk kan uw huisarts u ook zelf wijzen op de mogelijkheden van GGZ In de Bres.

Zodra wij deze verwijzing* hebben ontvangen wordt u z.s.m. uitgenodigd voor een intakegesprek.

*Bij verwijzing wordt bekeken of GGZ In de Bres u passende zorg kan bieden. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvangt uw verwijzer een advies over hoe u volgens ons het beste geholpen kan worden.