Behandeltraject

Van diagnose naar behandeling

Nadat u door uw huisarts, of een andere verwijzer, bent doorverwezen naar de Specialistische GGZ van In de Bres, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsintake. Dit om duidelijk te krijgen welke problematiek er speelt. Ook vragen we u voorafgaand aan uw intakegesprek enkele vragenlijsten in te vullen, waaronder de ROM-vragenlijst (Routine Outcome Monitoring).

In sommige gevallen kan het nodig zijn om meer specifiek onderzoek te verrichten. De afdeling diagnostiek kan onderzoek verrichten op diverse gebieden.

Na het stellen van een diagnose wordt in een multidisciplinair team besproken welke behandeling het beste bij u past.

Behandelovereenkomst

Vervolgens wordt, in overleg met u, een plan opgesteld voor uw behandeling. Dit plan wordt in een adviesgesprek samen met u besproken en samengevat in een, wettelijk verplichte, behandelovereenkomst. Samen met u zoeken we telkens naar behandelmogelijkheden die op uw situatie zijn afgestemd.

N.B. Een kopie van de behandelovereenkomst wordt verzonden aan uw verwijzer.

Geloof- & levensovertuiging

De betekenis van uw geloofsovertuiging kan, indien u dit wenst, in alle gesprekken besproken worden.