Kinder- & Jeugdzorg

De afdeling Kinder- en Jeugdzorg van onze Specialistische GGZ verleent hulp aan kinderen & jongeren tot 18 jaar en kan o.a. helpen bij bijv. AD(H)D, PDD-NOS, misbruik, angst, depressie, posttraumatische stressklachten en bij vele andere vormen van onbegrepen gedrag. Ben je ouder dan 12 jaar? Lees dan ook eens onze pagina over jeugdzorg.

Iedere hulpzoeker krijgt persoonlijk een behandelaar toegewezen. Hulp aan uw kind kan o.a. bestaan uit individuele behandelgesprekken, waarvan de voortgang wordt besproken in een multidisciplinair team. Ook aanvullende therapie zoals groepstherapie of deelbehandelingen is soms mogelijk. Daarnaast kan ook het gebruik van medicatie onderdeel zijn van een behandeling. Medicatie wordt echter uitsluitend voorgeschreven door een arts of psychiater.

Tot en met 16 jaar worden ouders of verzorgers, in vrijwel iedere situatie bij een behandeling betrokken. Bij de leeftijd van 16 en ouder is dit een keuze. Ook aan ouders kan eventueel begeleiding geboden worden. Een behandelaar kan ouders inzicht geven in de problematiek en het gedrag van hun kind. Ook adviezen over opvoeding en omgang met hun kind kan hier een onderdeel van zijn.