Veel gestelde vragen

Verhinderd? Voorkom onnodige kosten!

Bij verhindering verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. U dient een geplande afspraak minimaal 24 uur (binnen kantoortijden) voorafgaand aan uw afspraak, telefonisch af te zeggen via telefoonnummer 088-277 88 81
Voor niet tijdig afgezegde afspraken zijn we genoodzaakt om € 45,- in rekening te brengen.

Let op: als u op maandag een afspraak heeft, dan dient u deze dus op de voorafgaande vrijdag voor 17.00 uur af te zeggen.

Er worden geen kosten in rekening gebracht als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. We verzoeken u  in dat geval contact met ons op te nemen, zodat we hiervan op de hoogte zijn.

——————————————————————————————————————————————–

Is mijn privacy geborgd?

Iedere behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Uw privacy is dus gewaarborgd.
Binnen de organisatie werken wij volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor iedere cliënt wordt een digitaal en persoonlijk dossier aangemaakt.
Wij vinden het zeer belangrijk om hiermee op een professionele en vertrouwelijke wijze om te gaan. Alleen de officiële verwijzer ontvangt, met uw toestemming, een verslag over uw behandeling. Een kopie van deze brief krijgt u altijd thuis toegestuurd. Informatie uit uw behandeldossier wordt dus niet aan anderen verstrekt; tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle gegevens worden tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling bewaard.

——————————————————————————————————————————————–

Dossierrechten

U hebt als u cliënt bij ons bent of was, recht op aanvulling, inzage in en kopieën uit uw persoonlijk dossier. In het dossier zitten gegevens van de verwijzing, intake, behandeling en afsluiting.

Wie heeft welk recht
Alleen de verwezen cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage. Partners en ouders van cliënten ouder dan 16 jaar, hebben geen recht op inzage. De ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdige cliënten tussen 12 en 16 jaar hebben alleen met toestemming van de cliënt inzage in het dossier. Wel hebben zij recht op inzage in verslagen van gesprekken / behandelingen die henzelf betreffen. Hierin heeft de cliënt weer geen inzagerecht.

Inzage in dossier
Als u inzage wenst in uw persoonlijk dossier, bespreekt u dit dan met uw hoofdbehandelaar. Inzage vindt plaats in aanwezigheid van uw hoofdbehandelaar. Oud cliënten dienen dit schriftelijk aan te vragen bij het afdelingsmanagement.

Opvragen dossier
Voor het verstrekken van kopieën van (delen van) uw totale persoonlijk dossier rekenen wij een standaardvergoeding van € 22,50. U dient dit schriftelijk aan te vragen bij de hoofdbehandelaar. Vraagt u gespreksverslagen op dan wordt dit overhandigd tijdens een persoonlijk gesprek met de hoofdbehandelaar.

——————————————————————————————————————————————–

Een klacht?

In de Bres streeft naar optimale zorg en kwaliteit, toch kan het soms voorkomen dat u niet tevreden bent. Een klacht bespreken is erg belangrijk.

Bent u ergens niet te tevreden over? Dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen.
Probeert u het echter eerst bespreekbaar te maken met uw behandelaar.
Binnen onze organisatie zijn daar officiële richtlijnen voor.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een officiële klacht indienen bij het Management van CIGGZ In de Bres via klachten@indebres.nl.

De folder ‘Klachtenprocedure’ staat in ons folderrek en op deze website onder ‘folders’.