Vergoedingen

CIGGZ In de Bres heeft met onderstaande zorgverzekeraars -en hun aanverwante zorgverzekeringen- een zorgcontract voor Basis GGZ en Specialistische GGZ

  • Achmea
  • CZ
  • De Friesland
  • DSW

Onder deze zorgverzekeraars vallen diverse aanverwante zorgverzekeringen, zoals bijvoorbeeld Pro Life, deze valt onder Achmea.

Wanneer u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan hierboven genoemd, is het zeker ook mogelijk om bij CIGGZ In de Bres in zorg te komen. Wanneer u een zogeheten akte van cessie ondertekent, verrekenen wij de kosten met uw zorgverzekeraar.

Als u het eigen risico van uw zorgverzekering nog niet heeft uitgenut, dan kan het wel zijn dat u uw eigen risico dient in te zetten.

Wij adviseren cliënten te allen tijde contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor meer informatie over eventuele vergoeding en eigen risico.

Voor CZ verzekerden hebben we helaas een beperkt budget beschikbaar. Dit kan betekenen dat wij u niet altijd een (volledige) behandeling kunnen bieden. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnumer 088-2778881.

Vergoeding van Kind- en Jeugdzorg

Zorgvormen Vergoeding
Basis GGZ Volledig m.u.v. eigen risico
Specialistische GGZ Volledig m.u.v. eigen risico
Kinder- en Jeugdzorg Via beschikking gemeente
Onverzekerde zorg Geen*

* Mogelijk wordt een deel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven Onverzekerde zorg

 Code  Omschrijving Tarief
198300 niet-basispakketzorg consult 60 min. € 101,03
198300-1 niet-basispakketzorg consult 30 min. € 50,52
198300-2 niet-basispakketzorg consult 90 min. € 151,55
198300-3 niet-basispakketzorg consult 45 min. € 75,77
198300-4 niet-basispakketzorg consult 15 min. (tel./mail) € 25,26
198300-5 niet-basispakketzorg consult 80 min. € 134,71
198300-6 niet-basispakketzorg consult 40 min. € 67,35

Onze tarieven zijn conform de landelijk geldende NZa-tarieven. Informatie over deze tarieven vindt u in onderstaande documenten.

NZa tarieven 2018 Basis GGZ

NZa tarieven 2018 Specialistische GGZ