Leestip: ‘Vergeven’: dat wat tegen elke menselijke natuur in gaat

Het thema ‘vergeven’ vormt vaak een onderwerp van gesprek in ons leven, zo ook in sommige behandelgesprekken. Ook in de Bijbel wordt het vaak aangehaald. Maar, hoe doe je dat: vergeven? En, kan dat altijd? In de diverse boeken over dit thema vonden we een bijzondere versie van Nancy Leigh DeMoss.

 
Zij schrijft met ‘Vergeven’ een indringend boek over het thema vergeving. Ze roept mensen op om datgene te doen,  wat tegen elke menselijke natuur ingaat, namelijk mensen vergeven die ons kwaad hebben gedaan. Ze schrijft dat ieder mens verwond raakt en dat onze natuurlijke reactie is ons recht te halen door die ander betaald te willen zetten. Als iets oneerlijk aanvoelt, is ieder mens geneigd om kwaad met kwaad te willen vergelden.

Veel mensen leven -soms onbewust- met bittere harten omdat ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Gezien de omstandigheden lijkt bitterheid vaak volkomen begrijpelijk, maar het gif ervan vernietigt je. Als de pijn en bitterheid groot zijn, dan word je volgens de schrijfster van dit boek uiteindelijk net als degene die jou bezeerd heeft…

Het wapen dat we gebruiken om pijn toe te brengen aan de dader, wordt een zwaard dat zich tegen ons keert en daarbij meer schade aan ons toebrengt, en aan degenen die ons liefhebben, dan aan degene die ons gekwetst heeft. Er is een andere weg, de weg van vergeven; Gods weg die tegen onze natuur in gaat, in feite zelfs bovennatuurlijk is. Toch is vergeving schenken de oproep van God, om de weg van herstel en verzoening te kunnen gaan.

We menen soms dat het recht niet gediend wordt wanneer we anderen vergeven. Volgens ons komen ze er dan te makkelijk mee weg. Volgens de schrijfster beïnvloedt onvergevingsgezindheid echter altijd onze relatie met God. Wanneer we weigeren te vergeven, blokkeert er iets in onze relatie met de Vader. Degenen die vasthouden aan bitterheid, kunnen vaak niet genieten van zijn barmhartigheid en genade.

C.S. Lewis, die in het boek geciteerd wordt, verwoordde het als volgt: ‘een christen zijn betekent het onvergeeflijke te vergeven omdat God het onvergeeflijke in ons vergeven heeft.’

Om te kunnen vergeven, moeten we begrijpen hoe God ons vergaf door de verschrikking op Golgotha. Jezus zelf zei over vergeving in Matteus 6:14-15: ”Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader je misstappen evenmin vergeven”. Een pittige uitspraak.

Als u een beschuldigde vergeeft, wordt deze persoon niet langer door u vastgehouden, maar draagt deze persoon over aan God – de rechtvaardige rechter – de enige die zowel in staat is recht te verschaffen als er verantwoordelijk is.  Met het uitspreken van vergeving doen we afstand van ons recht om de dader te straffen of hem/haar te laten betalen.

Vervolgens volgt er vaak een bijzonder proces van genezing en herstel. De schrijfster beschrijft dat het net is of je de luiken opengooit, het raam omhoog schuift en de frisse wind van Gods genade zijn genezende werk laat doen.

Vergeving lijkt misschien zwak – alsof u het kwaad laat triomferen – maar door goed te doen vergeldt u juist goed met kwaad en overwint daarmee Gods krachtige genade en goedheid. In veel situaties vormt vergeving daarmee een bijzondere ‘sleutel’ naar herstel.

Hulp nodig?
Lees hoe u zich kunt aanmelden voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ