Vrienden van

Help medemensen op weg naar herstel.

Middelen en projecten ter uitvoering van onze christelijke identiteit worden niet vergoed door reguliere zorgbudgetten. Ook investeringen voor behoud en ontwikkeling van christelijke geestelijke gezondheidszorg worden niet vergoed.

Stichting Vrienden van In de Bres zet zich daarom in voor behoud en ontwikkeling van christelijke geestelijke gezondheidszorg. Stichting Vrienden van In de Bres richt zich op het werven van steun onder particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties om zo medemensen met problemen op weg te helpen naar herstel vanuit christelijk perspectief.

De behandelaren van CIGGZ In de Bres kunnen christelijke levensbeschouwing en Bijbelkennis integreren in een professionele behandeling. Dit alles om mensen te helpen tot heelheid te komen. We verwoorden onze missie in onze herstelvisie “Wij geloven in herstel’.