Bestuur & organisatie

Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke GGZ kan namelijk, zonder steun vanuit een achterban, niet bestaan.

Vrienden van In de Bres wil identiteitsgebonden christelijke activiteiten van GGZ In de Bres, welke niet gefinancierd worden door zorgbudgetten,  mogelijk maken.

Vanuit deze doelstelling richt Vrienden van In de Bres zich op het verwerven van, financiële, middelen en het leggen van relaties met de achterban: kerken, particulieren, bedrijven en (keten)partners.

Vrienden van In de Bres richt zich op de volgende doelgroepen:

Achterban doelgroep
Bestuur
Kerkelijke gemeenten ds Jurgen van den Herik
Ondernemers & zakenlieden Tjip Douwstra (tevens voorzitter) en Marco Steendam
Particulieren en ex-cliënten Bart Broekman
Fondsen  vacant


Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. CIGGZ In de Bres is sinds juni 2016 onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Voor beleid en uitvoering van projecten wordt nauw samengewerkt met het management van de CIGGZ.