Bestuur en organisatie

Stichting Vrienden van In de Bres wil identiteitsgebonden christelijke activiteiten van GGZ In de Bres, welke niet gefinancierd worden door zorgbudgetten, mogelijk maken.

Vanuit deze doelstelling richt Stichting Vrienden van In de Bres zich op het verwerven van, financiële, middelen en het leggen van relaties met de achterban: kerken, particulieren, bedrijven en (keten)partners.

Bestuursleden
Peter Alderliesten, voorzitter
Dorothy Attema, lid
Reinier Bron, penningmeester
Roel van Aalderen, secretaris
Liesbeth de Wit, notulist

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. CIGGZ In de Bres is sinds juni 2016 onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Voor beleid en uitvoering van projecten wordt nauw samengewerkt met het management van de CIGGZ In de Bres.