Christelijke zorg

Zonder uw hulp, geen christelijke GGZ…

GGZ In de Bres biedt christelijke geestelijke gezondheidszorg. Juist naar deze vorm van geestelijke gezondheidszorg is grote vraag.

De kosten die gemoeid gaan met de christelijke identiteit krijgt In de Bres echter niet vergoed uit zorgbudgetten…

Vrienden van In de Bres zet zich daarom in voor de christelijke missie (en identiteit) en alle middelen die daarmee gemoeid zijn. 

Missie van GGZ In de Bres:

Op professionele wijze, in navolging van Christus, mensen met psychiatrische en psychosociale problemen helpen tot heelheid te komen met zichzelf, hun omgeving en de Schepper.

Donateur worden

Steun Vrienden van In de Bres en help medemensen op weg naar herstel. Als u nu donateur wordt ontvangt u -als welkomstgeschenk- een mooi boekje van Max Lucado.
  • Vul hier uw bank of girorekeningnr in