Contact

Centraal Postadres:
Stichting Vrienden van In de Bres
Postbus 228
9200 AE  Drachten
Tel.nr. 088 – 277 88 81

E-mail: stichtingvriendenvanindebres@indebres.nl

Bankrekening: NL68 INGB 0008 8414 13
RSIN: 858967128

Stichting Vrienden van In de Bres heeft een ANBI-aanvraag ingediend bij de Belastingdienst.