Voor kerken

We werken graag samen met voorgangers, kerkleiders en pastoraal werkers. Samen kunnen we er o.a. voor zorgen dat professionele zorg en eventuele pastorale hulp goed op elkaar wordt afgestemd, waardoor medemensen sneller op weg worden geholpen naar herstel.

CIGGZ In de Bres  biedt kerken en pastoraal teams ondermeer voorlichting aan. Op de pagina  ‘Iemand verwijzen / voor kerken’  kunt u hier meer over lezen. Aan al deze activiteiten zijn echter wel kosten verbonden en mede daarom vraagt Vrienden van In de Bres om (financiële) steun van kerken.

Steun met uw kerk het werk van de christelijke GGZ
Helpt uw kerk (pastoraat of diaconaat) ook mee?
Dat kan o.a. door een gift te geven of te collecteren voor Vrienden van In de Bres (project: behoud & ontwikkeling christelijke GGZ).

U kunt ondermeer:
– Een (jaarlijkse) collecte houden voor behoud & ontwikkeling van de christelijke GGZ
– Doneren via een maandelijkse gift
– Een gift storten
– Meebidden voor dit belangrijke werk

U kunt uw bijdrage overmaken  via rekeningnummer ING-nr: 4851047
T.a.v. Stichting Vrienden van In de Bres (IBAN: NL13 INGB 0004 8510 47 | BIC: INGBNL2A).

Uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte! Stichting Vrienden van In de Bres is ANBI-geregistreerd (Algemeen Nut Beogende instelling).

Voorlichting & presentaties
Met steun van Vrienden In de Bres organiseert de christelijke GGZ regelmatig bijeenkomsten voor kerkleiders en pastorale teams. Ook geven we regelmatig voorlichting voor kerkenraden en pastorale teams.

Wilt u hier meer informatie over ontvangen of meer weten over de mogelijkheden van de christelijke GGZ? Of ons wellicht eens uitnodigen voor een presentatie in uw gemeente? Stuur dan een e-mail naar: info@indebres.nl of neem telefonisch contact met ons op via: T: 088-277 88 81.