Aanmelden

Aanmelden kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor vergoeding van de behandeling (vanuit de Jeugdwet) is een verwijzing nodig van de huisarts of van het wijk- of gebiedsteam. In een gesprek met je verwijzer kun je aangeven dat je graag een verwijzing wilt naar In de Bres. De verwijzer stuurt ons vervolgens een verwijsbrief. Op deze manier word je bij ons aangemeld. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Zijn er op meerdere gebieden klachten en problemen en zijn er meerdere personen betrokken bij de begeleiding en behandeling van jou of je kind, dan kan het wijk- of gebiedsteam een ondersteuningsplan opstellen samen met jou, je ouder(s), je kind of anderen die bij jou betrokken zijn.

Aanmelden volwassenen via verwijzing (vanaf 18 jaar)

Om voor vergoeding van een behandeling (vanuit de basisverzekering) in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts. In een gesprek met je huisarts kun je aangeven dat je graag verwezen wilt worden naar In de Bres. De huisarts stuurt ons vervolgens een verwijsbrief. Op deze manier word je bij ons aangemeld. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Onverzekerde hulp volwassenen (vanaf 18 jaar)

In de meeste gevallen word je behandeling vergoed. Helaas is dat niet altijd het geval. Dat geldt bijvoorbeeld voor relatietherapie of de behandeling van (lichte) psychische problemen door veranderingen in je situatie. Blijkt dat in jouw situatie het geval, dan bespreken we dit met je en kijken we samen naar de verdere mogelijkheden.

Aanmelden volwassenen zonder verwijzing (vanaf 18 jaar)

Je kunt je ook rechtstreeks bij ons aanmelden, zonder verwijzing. In dat geval betaal je de gesprekken zelf en gelden de onderstaande NZa-tarieven, tenzij het om onverzekerde zorg gaat.

Tevens kun je gebruik maken van de tarievenzoeker van de NZa, via deze link:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

De zorg welke In de Bres levert valt binnen deze settings:
Setting ambulant –Kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
Setting ambulant –Kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair

De keuze voor mono- of multidisciplinair wordt door de behandelaar bepaald op basis van de zorgvraagtypering en de inhoud van het behandelplan en kan aangepast worden gedurende de behandeling.

Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Wil je je aanmelden zonder verwijzing, dat kan via onderstaand aanmeldformulier.

Uitgebreide informatie over kosten en vergoedingen Meer informatie over wachttijden