Belangrijke informatie voor cliënten en naasten

Als je bij ons in behandeling bent, of je kind of een naaste, dan heb jij, of je kind of je naaste, een aantal rechten en plichten. Dat geldt ook voor In de Bres als organisatie. Een aantal van deze rechten plichten staan beschreven in de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Dit document geldt voor alle GGZ-instellingen. Hierin staat onder andere beschreven welke onderwerpen belangrijk zijn om je over te informeren, zoals: