Download folders

In de Bres, algemeen

Folder In de Bres

Soms heb je echt professionele hulp nodig. Dat is niets om je voor te schamen.

Download folder

Algemene cliëntinformatie

Een verwijzing naar In de Bres en dan? In deze folder vind je praktische informatie.

Download folder

Behandelaanbod

EFT

In deze folder lees je meer over Emotionally Focused Therapy, ofwel EFT.

Download folder

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie zien we de relatie tussen ouders en kinderen als een ’systeem’. In dit systeem kunnen
problemen ontstaan. In deze folder lees je hier meer over.

Download folder

Beeldende Therapie

Bij beeldende therapie ontdek je al doende hoe je beter met je emoties en problemen kunt omgaan.

Download folder

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocecessing en wordt gebruikt om traumatische ervaringen in relatief korte tijd te laten verdwijnen.

Download folder

Ouderbegeleiding

Heeft je soms moeite met bepaald gedrag van je kind of ben je onzeker over hoe je hierop moet reageren? Deze folder legt uit hoe In de Bres ouders kan helpen bij de opvoeding.

Download folder

Belangrijke informatie

Rechten en plichten gescheiden ouders

In deze folder lees je over de rechten en plichten voor gescheiden ouders en wat de rol van de behandelaars van In de Bres daarbij is.

Download folder

Privacy bescherming en dossierrechten

Voor een goede behandeling is het van groot belang dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. In deze folder leggen we uit hoe wij de privacy van u en uw kind beschermen.

Download folder

Klachtenfolder In de Bres

Deze folder geeft informatie over het geven van complimenten, klachten en het omgaan met klachten.

Download folder