Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Dit is een nieuw model voor vergoedingen.  Het model streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Zo kun je dan bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie je een behandelsessie hebt gehad en hoelang deze duurde. Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die CIGGZ In de Bres levert verandert dan ook niet.

Een gevolg van dit nieuwe model is een verandering op het gebied van het eigen risico. Ben je in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt dan kun je te maken krijgen met extra eigen risico. Vanaf 2022 telt behandeling in de GGZ per kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.  Vanuit de politiek worden hier nog vragen over gesteld.

Op de website www.zorgprestatiemodel.nl staat alle actuele informatie hierover.