Groepstraining voor kinderen

Groepstraining: van elkaar leren

In een groepstraining leer je van elkaar en ontdek je dat je niet de enige bent die tegen bepaalde dingen aanloopt. Vaak vindt de behandeling in een groep plaats naast een andere vorm van behandeling. Een groepstraining is meestal één keer per één à twee weken en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Groepstraining voor kinderen en jongeren

De groepstrainingen die we bij In de Bres aanbieden, zijn:

 • AD(H)D
  Psycho educatiegroep (8-12 jaar)
  In totaal 10 groepssessies waarin de kinderen leren (h)erkennen en omgaan met de krachten en uitdagingen als AD(H)D bij hen gediagnosticeerd is. Hiervan zijn 3 sessies met ouders en is er een terugkoppeling naar scholen. Er zijn 3 ouderbijeenkomsten.
 • KOPP: (Kind van een Ouder met een Psychisch Probleem)
  Psycho educatiegroep (8-12 jaar)
  In totaal 10 groepssessies en ouderbijeenkomsten. Kinderen (her)winnen competenties en doen copingsvaardigheden op, waardoor voorkomen wordt dat de ontwikkeling van het kind verder ongezond psychisch belast wordt als het woont in een gezin met tenminste één ouder met psychische en/of verslavingsproblemen.
 • Brussengroep (BRoer en/of zUS van een gezinslid met een psychisch probleem)
  Psycho educatiegroep (8-12 jaar)
  In totaal 6 groepssessies waarin kinderen competenties (her)winnen en copingsvaardigheden opdoen ter voorkoming van (verdere) psychische belasting door de problematiek van hun broer of zus. Er is 1 ouderbijeenkomst.
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapie) 
  Groepstherapie met ervaringsgerichte werkvormen voor jeugdigen van 15 tot 18 jaar, die uitdagingen in het leven ervaren op het gebied van angst- en stemmingsproblematiek, levensfaseproblematiek, identiteit en zelfbeeld. De jeugdige deelnemer leert perspectief en grip op zijn leven te krijgen. De training is gebaseerd op de principes van Acceptance en Commitment Therapy.
 • Identiteitsgroep
  In totaal 10 groepssessies, bedoeld voor jongeren in de eerste, tweede of derde klas van de middelbare school. Het is voor jongeren die beter voor zichzelf op willen komen, eigen keuzes willen maken en meer controle willen krijgen over hun leven. De laatste sessie is met ouders erbij.