Klachtenreglement

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij zetten ons in om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan er soms iets misgaan of kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag, zodat we samen kunnen proberen de klacht of het probleem op te lossen.

We willen je aanmoedigen je klacht of verbeterpunt eerst met de desbetreffende medewerker te bespreken of met een leidinggevende. In een open gesprek kijken we samen met jou wat we kunnen doen. Wanneer dit niet mogelijk is of de afstemming niet naar tevredenheid verloopt, kun je een formele klacht indienen bij de directie van CIGGZ In de Bres.

Een klacht indienen

In de Bres heeft een reglement voor het indienen van klachten en voor het beoordelen van geschillen. Hierin staat onder andere hoe je een klacht kunt indienen en welke stappen dan worden genomen.

Geschillencommissie

Als je ontevreden bent over de oplossing die de klachtenfunctionaris aanbiedt, dan kun je dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen waar In de Bres een contract mee heeft. Voor meer informatie kun je terecht op De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg.

Klachtenreglement

Download

Je kunt je klacht schriftelijk of per mail richten aan:

CIGGZ In de Bres
T.a.v. Directie
Postbus 228
9200 AE Drachten
E-mail: klachten@indebres.nl

Vermeld op de envelop en brief duidelijk ‘KLACHT’.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je vragen over het klachtenreglement? Bel ons via 088 – 277 88.