Klachtenreglement

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wij zetten ons in om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan er soms iets misgaan of kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag, zodat we samen kunnen proberen de klacht of het probleem op te lossen.

We willen je aanmoedigen je klacht of verbeterpunt eerst met de desbetreffende medewerker te bespreken of met een leidinggevende. In een open gesprek kijken we samen met jou wat we kunnen doen. Wanneer dit niet mogelijk is of de afstemming niet naar tevredenheid verloopt, kun je een formele klacht indienen bij de directie van CIGGZ In de Bres.

Vertrouwenspersonen jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, hun vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van In de Bres.

Wat kan deze vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener In de Bres, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met In de Bres.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Een klacht indienen

In de Bres heeft een reglement voor het indienen van klachten en voor het beoordelen van geschillen. Hierin staat onder andere hoe je een klacht kunt indienen en welke stappen dan worden genomen.

Geschillencommissie

Als je ontevreden bent over de oplossing die de klachtenfunctionaris aanbiedt, dan kun je dit binnen 12 maanden na de oorspronkelijke klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen waar In de Bres een contract mee heeft. Voor meer informatie kun je terecht op De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg.

Klachtenreglement

Download

Je kunt je klacht schriftelijk of per mail richten aan:

CIGGZ In de Bres
T.a.v. Directie
Zonnedauw 5
9202 PE Drachten
E-mail: klachten@indebres.nl

Vermeld op de envelop en brief duidelijk ‘KLACHT’.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je vragen over het klachtenreglement? Bel ons via 088 – 277 4500.