In de huidige situatie met het coronavirus is het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Waar mogelijk leveren wij dienstverlening op afstand, met telefonische afspraken of videoconsulten (beeldbellen). Alleen voor dienstverlening die niet op afstand kan worden gedaan, wordt u voor een fysieke afspraak op locatie uitgenodigd. Wij hebben voor deze noodzakelijke, fysieke afspraken diverse maatregelen ondernomen om op onze vestigingen 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren.

Afspraak op onze vestiging? Bekijk onze maatregelen

In sommige gevallen kunnen we u het beste helpen door een afspraak op onze vestiging in te plannen. Dat doen wij alleen als het niet anders kan en op uitnodiging van uw behandelaar. Wij hebben diverse maatregelen genomen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden:

 • Wij ontvangen u met een glimlach, maar schudden geen handen.
 • Bij ontvangst op onze vestiging stelt de receptioniste nog enkele vragen (check) om in te schatten of er een mogelijk besmettingsrisico is. Als er twijfels zijn over het besmettingsrisico, kan u gevraagd worden de vestiging te verlaten.
 • Waar mogelijk geven wij looproutes en bewegwijzering aan. Soms vragen wij u de vestiging via een andere weg te verlaten, dan dat u bent binnengekomen.
 • Bij onze balie hangt plexiglas ter bescherming en markeren we op de grond 1,5 meter afstand.
 • In de wachtkamer staan minder stoelen. Ook staan deze stoelen 1,5 meter uit elkaar.
 • Helaas kunnen wij u in deze periode geen koffie, thee of water aanbieden en zijn er geen tijdschriften.
 • Onze vestigingen worden vaker schoongemaakt.

Wat verwachten we van u?

 • Bezoek aan onze vestiging NIET als u de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, niezen, hoesten, kortademigheid, keelpijn, de afgelopen 1-2 weken opgetreden reuk- of smaakverlies, braken, diarree of koorts. Neem in dat geval telefonisch contact op om uw afspraak om te zetten in een telefonische of beeldbelafspraak.
 • Als er thuis iemand ziek is, kom dan niet.
 • Mocht u onverhoopt toch hoesten of niezen op onze vestiging, doe dat dan in de binnenkant van de elleboog en houd er rekening mee dat u gevraagd wordt de vestiging te verlaten.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak onze vestiging binnen. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel personen tegelijk in de wachtkamer zitten.
 • Bij binnenkomst en vertrek kunt u uw handen wassen of desinfecteren. Desinfectiegel is daarvoor beschikbaar.
 • Raak zo min mogelijk deurkrukken en andere oppervlakten aan.
 • Zorg dat u bij het lopen naar en van de spreekkamer 1,5 meter afstand houdt. Volg de aanwijzingen van uw behandelaar op.
 • Kom alleen naar de afspraak, tenzij het anders is afgesproken met uw behandelaar. Voor Kinder- en Jeugdzorg is de afspraak dat er maximaal 1 ouder meekomt.
 • Ga zoveel als mogelijk thuis naar het toilet en niet op onze vestiging.

Zorg dat u weet wanneer u mogelijk corona heeft

 • Bij één of meer klachten zoals neusverkoudheid, niezen, hoesten, kortademigheid, keelpijn, reuk- of smaakverlies, diarree, braken of koorts kan het zijn dat u corona heeft. Blijf thuis.
 • Als u een smartphone heeft is de in Nederland ontwikkelde app “De Corona Check” een goed hulpmiddel om uw gezondheid te monitoren. Ga naar www.decoronacheck.nl om u aan te melden, download daarna de app op uw smartphone en volg de instructies.
 • Extra check voordat u onze vestiging bezoekt: Als u op één of meer onderstaande vragen JA antwoordt, kom dan niet naar onze vestiging, maar neem telefonisch contact op om uw afspraak om te zetten in een telefonische of beeldbelafspraak.

Heeft u nu of de afgelopen 24 uur een of meerdere van deze klachten?

 • hoesten
 • verkoudheid
 • verhoging of koorts
 • benauwdheid
 • reuk- en of smaakverlies

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Heeft u een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?