Aanpak

Samen werken aan herstel bij psychische problemen

Naast je staan en samen werken aan herstel, dat is wat we bij In de Bres doen. Wat dit inhoudt, verschilt per persoon. Waar heb je last van? Wat heb je nodig? We helpen bijvoorbeeld bij vermindering van psychische problemen, herstel van relaties of het leren omgaan met psychische problemen en moeilijke omstandigheden. Of we leren je omgaan met de problemen van je kind. We richten ons op wat voor jou belangrijk is. Op wat jouw leven richting en inhoud geeft. We werken vanuit ons geloof in God. In overleg met jou bekijken we of en op welke manier we aandacht besteden aan geloof in de gesprekken. Samen betekent ook dat we graag je partner, je ouder(s) of een andere naaste die jou goed kent, betrekken bij de intake en behandeling. Ook andere betrokkenen zoals iemand van je school, kerk of een andere organisatie betrekken we graag als dat nodig is. Dit doen we alleen met jouw toestemming.