Aanpak bij volwassenen

Onze aanpak bij psychische problemen volwassenen: betrokken en flexibel

Intake

De intake bestaat uit één of meerdere gesprekken. Daarin brengen we samen met jou je klachten of problemen in kaart. We besteden ook aandacht aan dingen die goed gaan en die belangrijk voor je zijn. Daarna kijken we of we je een passende behandeling kunnen bieden. Wanneer dat zo is, overleggen we over de doelen waaraan je wilt werken, stellen we een behandelplan op en overleggen we met je over de aanpak. Als we je geen passende behandeling kunnen bieden, dan geven we dit aan bij jou en je huisarts. Je huisarts kan je dan verwijzen naar een andere organisatie.

We raden je aan iemand die jou goed kent, mee te nemen naar de intake. Hij of zij kan helpen je klachten en situatie in kaart te brengen en kan je steunen.

Diagnostiek

Soms is het nodig om tijdens of na de intake nog verder uit te zoeken waar je tegenaan loopt. Zo wordt duidelijker wat er speelt en waarop de behandeling gericht moet zijn. Dit wordt ook wel diagnostiek genoemd. Soms vul je hiervoor extra vragenlijsten in. Of we vragen je bijvoorbeeld alsnog iemand mee te nemen die jou goed kent, wanneer dat van belang is om een diagnose te kunnen stellen

Welk type behandeling je krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van je hulpvraag en van de klachten en problemen die je ervaart.

Behandeling

Welk type behandeling je krijgt en hoe lang de behandeling duurt, hangt af van je hulpvraag en van de klachten en problemen die je ervaart. We hebben verschillende behandelmogelijkheden. Naast individuele behandeling bieden we relatie- en systeemtherapie, groepstherapie, en wanneer dat nodig is, behandeling met medicijnen. Het kan zijn dat je tussen de gesprekken door opdrachten mee naar huis krijgt. Op deze manier kun je er ook thuis mee aan de slag.

Ook tijdens de behandeling is het mogelijk om af en toe een naaste mee te nemen naar een gesprek.

Evaluatie

We vinden het belangrijk om te weten hoe je de behandeling ervaart en of de behandeling je verder helpt. Is er tijdens de behandeling iets dat je graag anders zou willen zien, dan kun je dit op elk moment aangeven bij je behandelaar.

We evalueren de behandeling op verschillende momenten en manieren, door middel van:

  • Evaluatiegesprekken: bij behandeltrajecten tot tien gesprekken vindt alleen een evaluatiegesprek plaats aan het einde van de behandeling. Bij langer durende behandeltrajecten plannen we ook tijdens de behandeling één of meerdere evaluatiegesprekken. Daarnaast kan de behandelaar ook tussen de evaluatiegesprekken af en toe kort bij je informeren hoe het gaat en hoe je de behandeling ervaart.
  • het invullen van een online vragenlijst over je klachten, voor en na de behandeling. Deze vergelijken we aan het einde van de behandeling met elkaar.
  • het invullen van een online vragenlijst over mate waarin je tevreden bent over de behandeling in het algemeen.

Afsluiting

Een behandeling duurt niet langer dan nodig. Het uitgangspunt is dat je verder kunt met de inzichten die je hebt opgedaan en met wat je hebt geleerd. Met jouw toestemming melden we na het laatste gesprek aan je huisarts dat je behandeling wordt afgesloten.

Verwijzing

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts. In een gesprek met je huisarts kun je aangeven dat je graag een verwijzing naar In de Bres wilt.

De huisarts kan kiezen voor verwijzing naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Wij bieden beide. Behandeling in de Basis GGZ is relatief kort, maximaal acht tot tien gesprekken. Behandeling in de Specialistische GGZ is meestal uitgebreider en er zijn  vaak meerdere behandelaren bij betrokken. Of je door je huisarts verwezen wordt naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ, hangt af van hoeveel klachten je hebt, hoe ernstig ze zijn en of je al eerder in behandeling bent geweest.

Aanmelding

Als de verwijzing bij ons binnen is, krijg je een aanmeldformulier toegestuurd. Heb je het aanmeldformulier ingevuld aan ons teruggestuurd, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Aanmelden zonder verwijzing kan ook. Je betaalt de gesprekken dan zelf. Hiervoor kun je het aanmeldformulier op onze site invullen. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Dit aanmeldformulier vind je hier.