Ouderbegeleiding voor jongeren

Ben je nog geen 16 jaar? Als je psychische problemen hebt en je je bij ons aanmeldt, betrekken we ook (een van) je ouders of iemand anders die voor je zorgt, bij de intake en de behandeling. Tot 16 jaar is dat verplicht. Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je ook zonder toestemming van je ouders hulp zoeken of ervoor kiezen je ouders niet te betrekken.

Wat vind jij het prettigste?

Vind je het wel goed om je ouders bij je behandeling te betrekken? Dan kunnen ze bijvoorbeeld af en toe een keer aanschuiven bij een gesprek van jou en je behandelaar. Je ouders kunnen ook apart een paar gesprekken hebben met een behandelaar. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen waar je tegenaan loopt en hoe ze je kunnen steunen. Dit heet ouderbegeleiding. Bij ouderbegeleiding ontvangen je ouders dus tips. Jij bent zelf niet aanwezig. Je ouders krijgen een andere behandelaar dan jij. Ze kunnen eventueel wel een gesprek hebben met jouw behandelaar. Daarbij wordt rekening gehouden met wat jij het meest prettig vindt.

Ouderbegeleiding

Download folder