Ouderbegeleiding voor kinderen

De meeste ouders doen hun uiterste best hun kinderen goed op te voeden. Toch twijfelen veel ouders eraan of ze daar wel in slagen. Heb je moeite met bepaald gedrag van je kind of ben je onzeker over hoe je hierop moet reageren? Bijvoorbeeld als je zoon of dochter snel bang is, vaak driftbuien krijgt, ADHD heeft of wellicht een vorm van autisme? In de Bres biedt ouderbegeleiding die bij je past.

Ouderbegeleiding: omgaan met problemen kind

Om te weten waarom je kind zich zo gedraagt, onderzoeken we eerst wat de oorzaak is. Daarna bieden we je kind een behandeling aan. Uiteraard gaat dit in samenspraak met jou en je eventuele partner. Daarnaast ondersteunt In de Bres je in het omgaan met de klachten van je kind. Bij ouderbegeleiding zoeken we samen met jou antwoorden op vragen zoals: wat is de beste benadering voor je kind, hoeveel ruimte geef je je tiener binnen de opvoeding, hoe ga je om met depressieve uitingen, hoe kun je als ouders elkaar het beste steunen bij het omgaan met de problemen?

Ouderbegeleiding: hulp bij opvoeding

In de Bres biedt hulp en ondersteuning in de vorm van gesprekken. In de eerste plaats gaat het er om dat je begrijpt wat de diagnose van je zoon of dochter inhoudt en betekent. Dit kan confronterend en emotioneel zijn. Soms zul je bepaalde beperkingen of gedragingen van je kind moeten accepteren. Met ouderbegeleiding bieden wij passende hulp aan. In de tweede plaats bekijken we hoe jouw of jullie opvoeding bij de aanpak van de problematiek van je kind aansluit. Een andere opvoedingsstijl kan soms effectiever zijn. In de Bres helpt je tijdens de ouderbegeleiding die nieuwe opvoedstijl te zoeken, te ontwikkelen en je eigen te maken.

Samen met jou kijken we waar je tegenaan loopt en zoeken we naar mogelijkheden voor verandering.

Blijf betrokken als ouder via ouderbegeleiding

Samen met jou kijken we waar je tegenaan loopt en zoeken we naar mogelijkheden voor verandering. We gaan er daarbij van uit dat je in de meeste situaties je zoon of dochter datgene kunt geven wat hij of zij nodig heeft. Daarnaast kijken we samen met jou hoe je het beste bij de behandeling van je kind betrokken kunt worden. Zo ben en blijf je gedurende het gehele proces op de hoogte van de ontwikkelingen. Bovendien krijg je tijdens de ouderbegeleiding inzicht en handvatten om je zoon of dochter de juiste ondersteuning te bieden.

Ouderbegeleiding

Download folder