Systeemtherapie voor kinderen

Systeemtherapie: elkaar leren begrijpen

In de relatie tussen ouders en kinderen kunnen problemen ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld veel ruzies of jullie praten niet meer met elkaar. Het lijkt wel of jullie een andere taal spreken waardoor je elkaar niet meer begrijpt. Bij systeemtherapie zien we de relatie tussen jou en je kinderen als een ’systeem’. Ouders en kinderen zitten soms op verschillende golflengtes en vinden het moeilijk om nader tot elkaar te komen. De oorzaken van deze problemen kunnen in het heden liggen, maar ook in het verleden. Wanneer je vader of moeder in zijn of haar jeugd bijvoorbeeld emotioneel tekort is gekomen, heeft dat invloed op je opvoedingsstijl. Dit kan leiden tot problematiek die je gezin uit balans kan brengen. Doordat je bij systeemtherapie elkaar beter leert begrijpen, kan de balans in de relatie worden teruggebracht.

Doordat je bij systeemtherapie elkaar beter leert begrijpen, kan de balans in de relatie worden teruggebracht.

Systeemtherapie: thuissituatie zichtbaar

Tijdens een systeemtherapeutisch gesprek kun je alleen met het kind komen met wie je problemen hebt. Maar je kunt ook met het hele gezin komen. Tijdens systeemtherapie worden patronen zichtbaar, die ook thuis spelen. De behandelaar krijgt zo de mogelijkheid om de patronen inzichtelijk te maken en helpt om deze patronen te veranderen. Ook kunnen tijdens systeemtherapie de dieperliggende oorzaken worden aangepakt, die te maken hebben met het verleden.

Meet systeemtherapie balans in de relatie met je gezin

Het is belangrijk dat de balans in het gezin zo veel mogelijk wordt hersteld. Alleen dan zijn jullie in staat elkaar te steunen, op een positieve manier met elkaar te communiceren en samen te leven. Het doel van de systeemtherapie is dan ook dat jullie leren naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Dat jullie dezelfde taal leren spreken door een verbetering van de communicatie.

Systeemtherapie

Download folder