Beeldende therapie voor volwassenen

Beeldende therapie: beter omgaan met klachten en emoties

Beeldende therapie is een behandelmethode die gebruikmaakt van creatieve werkvormen. Het is een ervaringsgerichte behandeling omdat de nadruk meer ligt op ‘doen’ en ‘ervaren’ dan op praten. Bij In de Bres wordt beeldende therapie aangeboden als mogelijk onderdeel van een behandeling.

Hoe werkt beeldende therapie?

Bij beeldende therapie ga je aan de hand van opdrachten aan de slag met verschillende materialen, zoals verf, krijt, hout, textiel, klei of steen. Daarbij kan een creatief werk ontstaan. Dit laatste is echter niet een doel op zich. De weg ernaartoe, het creatieve vormgeven, is in de therapie minstens zo belangrijk als de creatie. Voor deelname aan beeldende therapie hoef je dus niet uitgesproken creatief te zijn.

Het beeldend bezig zijn is een middel om in contact te komen met jouw innerlijke beleving en deze te laten zien en te verwoorden.

Het beeldend bezig zijn is een middel om in contact te komen met jouw innerlijke beleving en deze te laten zien en te verwoorden. Zo kun je je meer bewust worden van je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Je kunt daarnaast ook leren anders met jezelf en anderen om te gaan door ander gedrag ter plekke te ervaren en te oefenen. Door deze ervaringen toe te passen in je eigen leefsituatie werk je aan verlichting of verandering van jouw problemen.

Voor wie is beeldende therapie?

Beeldende therapie is geschikt voor iedereen die problemen ervaart in de volgende gebieden:

  • Emoties: doelen kunnen zijn: het beter leren omgaan met emoties, zoals het leren begrijpen en uiten ervan, of juist meer controle erover gaan ervaren. Het verwerken van een verlies of een traumatische ervaring. Om leren gaan met innerlijke tegenstellingen en conflicten, deze vormgeven en verwerken.
  • Gedrag: hierbij kun je denken aan het leren om structuur aan te brengen, controlebehoefte te verminderen, concentratie te verhogen, of doorzettingsvermogen leren vergroten.
  • Zelfbeeld en identiteit: ontdekken en uitbreiden van je mogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.
  • Sociaal functioneren: beter samenwerken met en rekening houden met anderen, leren opkomen voor jezelf en grenzen stellen.

Hoe kun je starten met beeldende therapie?

Beeldende therapie vindt altijd plaats in samenspraak met je behandelaar. Als je denkt dat deze therapie je kan helpen, dan kun je dit bespreken met je behandelaar. Bij verwijzing volgt een intakegesprek en aansluitend wordt samen met jou een traject afgesproken. De beeldend therapeut stemt de aanpak en behandeling af op jouw hulpvraag, levensfase en wat je aankunt.

Beeldende therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in (vaste) groepen of in familieverbanden, zoals ouder en kind, gezin of relatie. De therapie wordt in overleg afgerond als het gestelde doel is bereikt.

Beeldende therapie

Download folder