Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen

Cognitieve gedragstherapie: inzicht in eigen gedachten

Hoe je denkt, heeft invloed op hoe je je voelt en op je gedrag. Dat is het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie. Van veel gedachten zijn we ons niet bewust, ze komen automatisch in ons op. Deze gedachten kunnen tot verdrietige, boze, angstige, neutrale of juist positieve gevoelens leiden. In de behandeling onderzoek je samen met je behandelaar hoe jouw denkwijze je gevoel en je gedrag beïnvloedt. Vervolgens leer je vaardigheden om dit te veranderen.

Helpende gedachten met cognitieve gedragstherapie

Als je vanuit negatieve gedachten kijkt naar gebeurtenissen in je leven, kun je angstig, somber of geïrriteerd raken. Die gedachten bepalen de manier waarop je dingen aanpakt. Wat je doet, beïnvloedt weer hoe jij je voelt. Naast negatieve gedachten zijn er ook ‘helpende gedachten’. Dat zijn gedachten die je een prettig of neutraal gevoel geven. Door je gedachten te veranderen, wijzigen ook je gedrag en je gevoel. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denk- en gedragspatronen.

Door je gedachten te veranderen, wijzigen ook je gedrag en je gevoel. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denk- en gedragspatronen.

Cognitieve gedragstherapie: onderzoeken en oefenen

Cognitieve gedragstherapie richt zich vooral op het heden. Samen met je behandelaar bespreek je situaties waar je tegenaan loopt en onderzoek je welke gedachten daarbij een rol spelen. Vervolgens helpt de behandelaar je om met beter passende gedachten en gedrag te leren reageren op die situaties. Hiervoor doe je oefeningen en thuisopdrachten.

Werkwijze cognitieve gedragstherapie: actief, doelgericht, kort

Cognitieve gedragstherapie is een actieve, doelgerichte therapie. Je krijgt regelmatig thuisopdrachten mee, zoals vragenlijsten en oefeningen. Zo kun je ook in je thuissituatie, op school of op je werk ervaringen opdoen die je weer bespreekt in de behandeling. Door deze manier van werken is de duur van cognitieve gedragstherapie meestal relatief kort.

Het effect van cognitieve gedragstherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een gunstig effect heeft bij verschillende soorten psychische problemen. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze met thuisopdrachten, oefeningen en samenwerking met de behandelaar een gunstig effect heeft.